Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka A1
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L112#185 Constitutional Law #115
LHNEXH#252 New Examination Hall @ Leopards Hill Center New Building Capacity #500
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka
L315_MEX Mooting & Advocacy Skills Exams #55
L025 Ms Lumbiwe Mwanza L048 Mrs Milambo Chibbonta Pupwe L002 Mr Chisanga Mutale
SVT_MOOT Silverest Campus Moot Court
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka L031 Ms Pamela Kayuma L040 Ms Theresa Lumbama Kaputo L008 Ms. Mwaka Chizinga L050 Ms Inonge Mutemwa
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L103 #301 Introduction To Law #301
LHNEXH#252 New Examination Hall @ Leopards Hill Center New Building Capacity #500
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L202._TT#150 Administrative Law Tutorial#150
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka
LHOEXH#132 Old Examination Hall #132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-17:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-18:00
 
L112 PT#20 Constitutional Law PT/#20
LH015#35 Room 15 @Leopards Hill Center 1st Floor New Building Capacity#20
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka
 
 
 
 
 
 
L103.PT#26 Introduction To Law PT #26
LH011#55 Room 11 @Leopards Hill Center Ground Floor New Building Capacity#42
L035 Mrs Kaswalale Kakuwa Mwauluka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00-20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 13/11/2023 10:21
University of Lusaka