Mr Mulenga Kabaso A1
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECF211#40. Mathematics For Economics I #60
B005 Mr Mulenga Kabaso
RM11#72 Lecture Room 11 @ Pioneer Campus Capacity#72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
CA1.3 Business Economics
B005 Mr Mulenga Kabaso
RM19#12 Lecture Room 19 @ Pioneer Campus Capacity#12
 
 
 
ECF480#25 Advanced Econometrics#25
B005 Mr Mulenga Kabaso
RM10#72 Lecture Room 10 @ Pioneer Campus Capacity#72
 
 
 
CA1.3. Business Economics
RM22#12 Lecture Room 22 @ Pioneer Campus Capacity#12
B005 Mr Mulenga Kabaso
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ECF211#40. Mathematics For Economics I #60
B005 Mr Mulenga Kabaso
RM11#72 Lecture Room 11 @ Pioneer Campus Capacity#72
ECF480#25. Advanced Econometrics#25
RM17#65 Computer Room 17 @ Pioneer Campus Capacity #35
B005 Mr Mulenga Kabaso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECF480TT#25 Advanced Econometrics Tutorial#25
RM17#65 Computer Room 17 @ Pioneer Campus Capacity #35
B005 Mr Mulenga Kabaso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30-18:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECF211PT Mathematics For Economics I #60
B005 Mr Mulenga Kabaso
RM14#35 Lecture Room 14 @Pioneer Campus Capacity#35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30-19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30-20:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 14/11/2022 08:50
University of Lusaka