Prof. E Kazonga [1]
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
09:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTM501 Education and Training Policy and Legal Frameworks
Prof. E Kazonga
 
 
 
 
 
17:30-19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTM501 Education and Training Policy and Legal Frameworks
Prof. E Kazonga
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 20/1/22 10:28
University of Lusaka