Mr. Mayamba [1]
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
09:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDQA502 Quality Assurance Systems Development
Mr. Mayamba
 
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDQA505 External Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
 
 
 
 
 
15:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDTM506 Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
 
17:30-19:30
 
 
PDTM506 Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
PDQA504 Internal Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
PDQA505 External Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
PDQA504 Internal Quality Assurance
Mr. Mayamba
 
 
PDQA502 Quality Assurance Systems Development
Mr. Mayamba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.9 30/7/22 10:49
University of Lusaka